nhung-viec-can-lam-sau-khi-khoi-tao-vps

Những việc cần làm sau khi khởi tạo VPS

Sau khi khởi tạo VPS. Chúng ta cần thực hiện một số thao tác sau để đảm bảo VPS ở tình trạng tốt nhất, trước khi cài đặt các Webserver. Cập nhật hệ thống Đối với CentOS: yum clean all && yum update -y Đối với Ubuntu: apt-get update && apt-get -y upgrade Thiết lập […]

Read More
linux

Giới thiệu hệ điều hành Linux

Lịch sử Linux Linux là hệ điều hành mô phỏng Unix, được xây dựng trên phần nhân (kernel) và các gói phần mềm mã nguồn mở. Linux được công bố dưới bản quyền của GPL (General Public Licence). Unix ra đời giữa những năm 1960, ban đầu được phát triển bởi AT&T, sau đó được […]

Read More