Link download Centos 6, 7 mới nhất

CentOS

Download tải các phiên bản CentOS 6, 7 mới nhất, link tải CDN tại Việt Nam cho tốc độ nhanh nhất

Download CentOS 7 iso

CentOS-7-x86_64-DVD-1810.iso 26-Nov-2018 06:55 4.3G

CentOS-7-x86_64-Everything-1810.iso 26-Nov-2018 21:28 10G
CentOS-7-x86_64-LiveGNOME-1810.iso 25-Nov-2018 00:41 1.4G
CentOS-7-x86_64-LiveKDE-1810.iso 25-Nov-2018 00:53 1.8G
CentOS-7-x86_64-Minimal-1810.iso 26-Nov-2018 04:25 918M
sha256sum.txt 01-Dec-2018 20:16 598

Download CentOS 6 iso

CentOS-6.10-x86_64-LiveDVD.iso 30-Jun-2018 13:52 1.9G
CentOS-6.10-x86_64-minimal.iso 29-Jun-2018 23:42 406M

Download CentOS minimal

CentOS 6 minimal

CentOS 7 minimal

Tùy theo nhu cầu mà các bạn chọn phiên bản phù hợp bên trên.

Tác giả: LiteSpeed Beginer

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *