Biển học mênh mông. Không bơi là chìm!

Site này tôi dùng để bản thân và những người bạn ghi chép lại các kiến thức quản trị Linux webserver.

Kiến thức Linux cơ bản và Webserver dành cho người mới.

Mọi thông tin trên website này đều mang tính chất ghi chép cá nhân, mọi kết quả (nếu có) từ việc bạn sử dụng thông tin tại trang web này đều thuộc trách nhiệm của bạn. Vui lòng đọc kỹ điều khoản

Cố vấn kỹ thuật Linux server: Nguyễn Tuấn Linh (Skype: nguyentuanlinh_vn85)

Cố vấn SEO: Lưu Xuân Trường (Skype: truong.dev)

Tự học quản trị linux webserver là đây :))