Giới thiệu

Biển học mênh mông. Không bơi là chìm!

Site này tôi dùng để bản thân và những người bạn ghi chép lại các kiến thức quản trị Linux webserver.

Kiến thức Linux cơ bản và Webserver dành cho người mới.

Đây sẽ là blog viết chuyên sâu về các web server tốt nhất hiện nay. Bao gồm OpenLiteSpeed Web Server tại openlitespeed.org và các LEMP stack như CentminMod, WordOpsWebinoly

Mọi thông tin trên website này đều mang tính chất ghi chép cá nhân, mọi kết quả (nếu có) từ việc bạn sử dụng thông tin tại trang web này đều thuộc trách nhiệm của bạn. Vui lòng đọc kỹ điều khoản

Nội dung blog này nói về máy chủ ở góc độ người dùng.

  • Web server: OpenLiteSpeed, NGINX, APACHE
  • LEMP Stack: Centmin Mod, WordOps, Webinoly
  • Tất cả những gì liên quan đến VPS/Server Linux

Cố vấn kỹ thuật Linux server: Tuấn Linh

Cố vấn SEO: Trường LX

Như một cuốn sổ tay tự học quản trị linux web server :))