Lệnh kiểm tra cấu hình VPS/Server

kiem-tra-cau-hinh-vps-server

Khi có nhu cầu sử dụng VPS/Server, băn khoăn đầu tiên của chúng ta đó là làm sao để biết chính xác các thông số cấu hình của máy chủ đó. Cụ thể chúng ta quan tâm máy chủ đó sử dụng ổ cứng có tốc độ đọc ghi bao nhiêu. Ram trống bao nhiêu và tốc độ network ra sao…

Lệnh kiểm tra cấu hình VPS/Server

Trong bài viết này, tôi xin đưa ra một vài câu lệnh để kiểm tra cấu hình VPS/Server dễ dàng nhất.

Kiểm tra CPU

cat /proc/cpuinfo

Màn hình hiện ra các thông tin liên quan đến CPU của máy chủ. Tuy nhiên bạn cần chú ý nhất đến:

  • Processor: Số lượng processor
  • model name: loại CPU gì, đây chính là tên con chíp
  • cpu MHz: tốc độ xử lý của con chíp
  • cpu cores: Số lượng nhân ảo của con chíp

Kiểm tra phiên bản nhân Linux kernel

Với CentOS: cat /etc/redhat-release

Với Ubuntu: lsb_release -a

Kiểm tra RAM trống

free -h

Kiểm tra ổ cứng

df -h

Lệnh này sẽ cho ta thông tin tổng dung lượng ổ cứng, đã sử dụng bao nhiêu và còn dư bao nhiêu.

Kiểm tra tốc độ đọc ghi (I/O) của ổ cứng

Ta có thể sử dụng lệnh dd

Kiểm tra tốc độ ghi: dd if=/dev/zero of=./duongtest bs=1M count=1024

Lệnh trên sẽ ghi 1 file có tên duongtest, dung lượng 1GB vào ổ cứng. Chỉ quan tâm I/O lần đầu tiên (1st run) thôi, các lần sau có cache của cpu, ram nên nhanh hơn không còn chính xác nữa.

Xoá cache rồi đọc luôn file 1GB vừa ghi bên trên để kiểm tra tốc độ đọc:

Xoá cache: sh -c "sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"

Đọc file duongtest vừa ghi: dd if=./duongtest of=/dev/null bs=4k

Lệnh trên sẽ cho ta tốc độ đọc của ổ cứng.

Kiểm tra tổng quát VPS/Server bằng công cụ tocdo.net

Chạy lệnh sau: curl -Lso- tocdo.net | bash

Nếu muốn “khoe” cho người khác xem với thì: curl -Lso- tocdo.net/share | bash

Xong phần trình bày về các câu lệnh thường dùng để test nhanh VPS/Server. Kiểm tra cấu hình máy chủ

 

Tác giả: LiteSpeed Beginer

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *