Những cấu hình PHP thường dùng

cau-hinh-php

Tạo file xem thông tin cấu hình php, info.php

echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /path/info.php

Hoặc tải file info.php tại đây:

Download info.php

Tải info.php (mediafire)

Cấu hình thông số file php.ini

Xác định vị trí file php.ini cần chỉnh sửa

find / -name php.ini

Điều chỉnh các thông số sau tùy theo tình trạng server và ứng dụng

Liệt kê các Service đang chạy và Port mà các service này đang sử dụng trên CentOS 7
netstat -tulpn
…updating

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CÁC TIN KHÁC