Cách tìm kiếm file bất kỳ trong Linux

tim-kiem-trong-linux
Hướng dẫn cách tìm kiếm file, tập tin bất kỳ trong hệ điều hành Linux. Trong quá trình quản trị máy chủ Linux. Chúng ta phải làm việc với rất nhiều file cấu hình ở các vị trí khác nhau, tùy theo loại webserver và cách cài đặt của ta nữa. Rất khó để nhớ hết vị trí của chúng, rất may là Linux có cơ chế tìm kiếm chính xác tên file như sau:

Tìm kiếm chính xác file

Ví dụ để tìm kiếm file cấu hình cho PHP, tên là php.ini tôi sẽ sử dụng lệnh: find / -name php.ini Trong đó / là đường dẫn thư mục muốn tìm kiếm (ở đây là thư mục gốc), php.ini là tên file cần tìm.

Tìm kiếm hàng loạt file, folder

Bạn có thể tìm file theo đuôi ví dụ như: *.php, *.txt… Hoặc phân loại kiểu file hay thư mục ngay khi tìm kiếm bằng cách thêm tuỳ chọn -type d đối với thư mục và -type f đối với file. Ví dụ, tôi tìm tất cả các thư mục có tên chứa html như sau: find / -name *html -type d Đơn giản chỉ có mỗi thế thôi mà cũng viết thành 1 bài :))
5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *