Cài đặt Microsoft Drivers PHP cho SQL Server trên CentOS 7

microsoft-drivers-php-cho-sql-server-tren-centos-7
Bài toán đặt ra yêu cầu phải cài đặt ứng dụng web php (laravel) và kết nối với CSDL Microsoft SQL Server trên CentOS 7. Bắt buộc chúng ta phải cài đặt Microsoft Drivers PHP cho SQL Server trên CentOS 7 để có thể kết nối laravel với SQL Server.

Microsoft Drivers PHP cho SQL Server trên CentOS 7

Bước 1: Cài đặt PHP

Có thể cài đặt bổ sung ext php cho laravel Thay đổi remi-php73 bằng phiên bản php bạn mong muốn

Bước 2: Cài đặt ODBC driver

Bước 3: Cài PHP drivers cho Microsoft SQL Server

Cách 1: Cách 2: (khuyên dùng) sudo yum install php-sqlsrv

Bước 4: Cài đặt web server và triển khai ứng dụng web php

Đến bước này bạn cài đặt web server theo nhu cầu của bạn, apache, nginx, litespeed đều có thể được. Kết nối laravel php với CSDL Microsoft SQL Server trên Linux
5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *