Những theme WordPress miễn phí đáng chú ý

Có thể bạn quan tâm

wordpress-theme

Blog Up

blog-up

Demo: Blog Up WordPress Theme | Clean WordPress Blog Theme Free (wphait.com)

Cockatoo

Một theme WordPress miễn phí kiểu đen trắng tương phản, thích hợp làm blog và shop

Những theme Wordpress miễn phí đáng chú ý 1

Demo: Cockatoo – Let’s get the party started (wwwows.com)

Typesolid

Theme WordPress miễn phí với bố cục 1 cột tối giản làm blog cá nhân

typesolid

Demo: Typesolid – Solid Blogging (alx.media)

Rhythmic Free

Theme đến từ catchthemes với bố cục đơn giản làm site chia sẻ thông tin, blog cá nhân KOL, KOC…

rhythmic

Theme dạng 1 cột, bài viết trải dài ở trang chủ (có thể làm landing page)

Powder News – WordPress Theme Demo

Focus Blog

Demo: Focus Blog – Clean & Simple Blog WordPress Site (creativthemes.com)

focus-blog

g

 

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *