Tạo WordPress Child Theme

child-theme-la-gi-tao-wordpress-child-theme

WordPress Child Theme là gì

WordPress có khả năng tạo child theme để bạn có thể dễ dàng xây dựng các theme-con dựa trên tính chất của theme-mẹ. Một child theme cho phép bạn sử dụng và điều chỉnh theme mẹ, sau đó lưu child theme độc lập nhằm tránh ảnh hưởng tới theme gốc. Trong bài hướng dẫn này, UpForShare sẽ chia sẻ cách Tạo WordPress Child Theme. Một child theme được đặt trong một thư mục riêng khỏi parent theme, mỗi thư mục con cần có file riêng của nó là style.cssfunctions.php. Các file có thể điều chỉnh và loại file có thể được thêm nội dung khi cần, những file đó có thể giúp theme hoạt động bình thường.

Bước 1 – Tạo Child Theme trong WordPress

Bạn tạo một thư mục cho child them trong thư mục wp-content/themes. Tốt nhất là tạo thư mục mới cùng tên với thư mục theme mẹ rồi đổi tên, thêm -child vào sau nó. Bạn có thể đặt tên cho một dự án bất kỳ bạn muốn. Hãy nhớ không dùng khoảng trắng trong tên file vì nó có thể gây lỗi. Để tạo thư mục mới, bạn có thể sử dụng FTP client hoặc File Manager. Hướng dẫn sau sử dụng WinSCP để tạo child theme dựa trên theme Astra, vì vậy đường dẫn đầy đủ của child theme folder là wp-content/themes/astra-child. tao-wordpress-child-theme

Bước 2 – Tạo file Style.css cho Child Theme

Tạo file style.css với nội dung như trên. Các thành phần như tên, url, author, version có thể đặt tuỳ ý. Nhưng nhớ kỹ Template bắt buộc phải là tên của thư mục theme mẹ.

Bước 3 – Tạo file functions.php cho Child Theme

Tiếp tục tạo New file functions.php với nội dung Tác dụng của đoạn code trên trong file functions.php là để import css trong file style.css (hoặc thay bằng style.min.css nếu thêm mẹ có) từ theme mẹ sang child theme.

Bước 4 – Kích hoạt sử dụng Child Theme

Bước này không cần hướng dẫn nữa nhé, bạn tự xử đi. Hết hướng dẫn Tạo WordPress Child Theme viết bởi UpForShare.com
5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *