Category Archives: Ubuntu

Bài viết thông tin về Ubuntu và các phiên bản

Chỉnh múi giờ trên máy chủ Ubuntu

mui-gio-he-thong-ubuntu

Để thực hiện xem và thay đổi múi giờ hệ thống Ubuntu, ta thực hiện như sau: – Xem giờ hệ thống hiện tại: date – Đổi sang múi giờ Việt Nam sudo dpkg-reconfigure tzdata Sau đó bạn lựa chọn Asia/Ho Chi Minh City để chuyển sang múi giờ VN. Xong con ong!  

Link download Ubuntu

ubuntu

Tải về Ubuntu các phiên bản Ubuntu 16.04.6 LTS (Xenial Xerus) 64-bit PC (AMD64) desktop image 64-bit PC (AMD64) server install image Ubuntu 18.04.2 LTS (Bionic Beaver) 64-bit PC (AMD64) desktop image 64-bit PC (AMD64) server install image CDN in VN: http://mirror.clearsky.vn/ubuntu-releases/