Chỉnh múi giờ trên máy chủ Ubuntu

Để thực hiện xem và thay đổi múi giờ hệ thống Ubuntu, ta thực hiện như sau:

– Xem giờ hệ thống hiện tại:

date

– Đổi sang múi giờ Việt Nam

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Sau đó bạn lựa chọn Asia/Ho Chi Minh City để chuyển sang múi giờ VN. Xong con ong!

 

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *