Link download Ubuntu

ubuntu

Tải về Ubuntu các phiên bản

Ubuntu 16.04.6 LTS (Xenial Xerus)

64-bit PC (AMD64) desktop image

64-bit PC (AMD64) server install image

Ubuntu 18.04.2 LTS (Bionic Beaver)

64-bit PC (AMD64) desktop image

64-bit PC (AMD64) server install image

CDN in VN: http://mirror.clearsky.vn/ubuntu-releases/

Tác giả: LiteSpeed Beginer

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *