Docker là gì? Cài đặt và sử dụng nó trên CentOS 7, 8

cai-dat-docker-tren-centos-7-8

Khái niệm Docker là gì?

Docker là một công cụ tạo môi trường được “đóng gói” (còn gọi là Container) trên máy tính mà không làm tác động tới môi trường hiện tại của máy, môi trường trong Docker sẽ chạy độc lập.

Một số khái niệm thường gặp khi làm việc với Docker

Docker images : Mỗi khi bạn muốn chạy ứng dụng Docker là thì bạn cần một cái image, cái image này có thể là HĐH Centos hoặc Linux, đã cài sẵn các ứng dụng PHP, Nginx, MySQL… – Docker registries : Là kho chứa images. Người dùng có thể tạo ra các images của mình và tải lên bất kỳ đâu, miễn là người khác có thể thấy được, Hầu hết tôi thường lên đây tham khảo link nàyDocker container : Hoạt động giống như một thư mục (directory), chứa tất cả những thứ cần thiết để một ứng dụng có thể chạy được. Mỗi một docker container được tạo ra từ một docker image. – Dockerfile : là một file chứa tập hợp các lệnh để Docker có thể đọc và thực hiện để đóng gói một image theo yêu cầu người dùng, chúng ta thường làm việc với tập tin này nhất

Docker khác biệt gì so với máy ảo

Điểm khác biệt chính là các container của docker sử dụng chung kernel với Host OS, nên các thao tác bật, tắt rất nhẹ nhàng, nhanh chóng. Do nó sử dụng chung nhân Linux, nên rất có sự khác biệt so với dùng máy ảo (VMWare hoặc VirtualBox). Container không ảo hóa máy tính, thay vào đó ứng dụng sẽ chạy trực tiếp trên phần cứng của máy thực, nhưng dữ liệu và ứng dụng chỉ được truy cập từ bên trong Container.
UpForShare-Docker-CentOS
Docker trên CentOS sẽ là môi trường lý tưởng để vận hành các ứng dụng
Ưu điểm của Container là nhẹ hơn máy ảo vì không cần tài nguyên cho hệ điều hành ảo. Giảm đáng kể việc sử dụng dung lượng của máy chủ vật lý. Chỉ mất vài giây để start một Container so với vài phút của máy ảo. Hi vọng vài dòng ngắn ngủi sẽ giúp bạn hiểu sơ qua khái niệm docker là gì và ứng dụng nó ra sao!

Cài đặt Docker trên CentOS 7, 8

Hướng dẫn trong bài này là Cài đặt Docker Engine Community (Docker CE). Đây là phiên bản mã nguồn mở dành cho người dùng phổ thông như chúng ta. Không phải Docker Enterprise Edition (Docker EE) dành cho doanh nghiệp. Minh hoạ trên CentOS 7, CentOS 8 tương tự.

Cách 1: Cài docker sử dụng repository

Bước 1: Cài các thư viện cần thiết

Bước 2: Thêm repo

Bước 3: Cài đặt docker

sudo yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Bước 4: Khởi động docker

systemctl start docker

Bước 5: Cuối cùng, kiểm tra docker bằng lệnh

docker run hello-world Xuất hiện lời chào mừng của Docker như này là thành công. docker-run-hello-world

Cách 2: Cài docker từ gói package

Bước 1: Chọn gói package muốn cài đặt

Truy cập địa chỉ: https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/ và chọn file rpm bạn muốn, chuột phải chọn Copy Link Location (hoặc copy Link address) để lấy direct link của nó.

Bước 2: Cài đặt docker từ rpm

yum install -y direct-link.rpm Bước tiếp theo, tiến hành từ Bước 4 trở đi giống cách 1.

Xoá docker, gỡ bỏ docker khỏi VPS

Kết luận

Cài đặt và sử dụng docker trên VPS sẽ là công cụ hỗ trợ tuyệt vời để chúng tả sử dụng nhiều ứng dụng dạng container, như Outline VPN là một ví dụ. Có thể cài docker trên Ubuntu, macOS, Windows, docker là gì, là tất cả những gì bạn cần để vận hành ứng dụng container. Docker là gì, là đồ chơi mới cho tay mơ 🙂

Thân ái! UpForShare.com biên soạn, tham khảo: docs.docker.com

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *