Tuỳ biến nâng cao Centmin Mod beta 2020

Cài site wordpress từ menu 22 ta có gì?

Trong bài viết này, chúng ta lưu ý các tuỳ chỉnh nâng cao Centmin Mod. Mặc định thì Centmin Mod đưa ra 3 combo phương thức cache để bạn lựa chọn. Nếu bạn chọn phương án 1 (mặc định) thì sẽ có các plugin sau cài sẵn:

 1. Autoptimize
 2. Autoptimize Gzip
 3. Cache Enabler
 4. CDN Enabler
 5. Classic Editor
 6. Disable XML-RPC
 7. Native Lazyload
 8. Sucuri Security – Auditing, Malware Scanner and Hardening
tuy-chinh-nang-cao-centmin-mod
Đón chào PHP 8.0 với điểm số ưu việt

Đây vẫn là combo site wordpress với bộ công cụ cache rất đáng thử.

Vị trí lưu các tệp cấu hình Centmin Mod

Config NginX:

/usr/local/nginx/conf/conf.d

Các file log ghi lại tài khoản, password khi tạo site:

/root/centminlogs

Xem chi tiết hơn bên dưới

Centmin mod shortcut (câu lệnh tắt)

 • Edit php.ini = phpedit ( /usr/local/lib/php.ini )
 • Edit my.cnf = mycnf ( /etc/my.cnf )
 • Edit php-fpm.conf = fpmconf ( /usr/local/etc/php-fpm.conf )
 • Edit nginx.conf = nginxconf ( /usr/local/nginx/conf/nginx.conf )
 • Edit (nginx) virtual.conf = vhostconf – only edits /usr/local/nginx/conf/conf.d/virtual.conf not the additional vhost domain.com.conf files added later
 • Edit (nginx) php.conf = phpinc ( /usr/local/nginx/conf/php.conf )
 • Edit (nginx) drop.conf = dropinc ( /usr/local/nginx/conf/drop.conf )
 • Edit (nginx) staticfiles.conf = statfilesinc ( /usr/local/nginx/conf/staticfiles.conf )
 • nginx stop/start/restart = ngxstop/ngxstart/ngxrestart
 • php-fpm stop/start/restart = fpmstop/fpmstart/fpmrestart
 • mysql stop/start/restart = mysqlstop/mysqlstart/mysqlrestart
 • nginx + php-fpm stop/start/restart = npstop/npstart/nprestart
 • memcached stop/start/restart = memcachedstop/memcachedstart/memcachedrestart
 • csf stop/start/restart = csfstop/csfstart/csfrestart

Tham khảo:

Cách cài SSL (Letsencrypt) cho site trên Centmin Mod

Trong bản beta, mặc định acmetool.sh bị tắt, để kích hoạt nó bạn hãy tạo file:

/etc/centminmod/custom_config.inc

Với nội dung:

LETSENCRYPT_DETECT='y'

Sau đó, sử dụng acmetool.sh để cài đặt ứng dụng khách Letsencrypt acme.sh và tập lệnh cronjob tự động gia hạn Letsencrypt SSL của bạn sau mỗi 60 ngày.

Quá trình cài đặt hoàn thành, bạn có thể cấp chứng chỉ ssl cho site

Trong trường hợp bạn muốn cài lại ssl

file cấu hình ssl lưu tại:

Tuỳ chỉnh nâng cao Centmin Mod

Tuỳ chỉnh Permalinks (đường dẫn tĩnh)

Bổ sung đoạn sau vào cụm location file cấu hình nginx:

Tham khảo:

Cài đặt bổ sung Centmin Mod Addons

Tham khảo:

Cấu hình Centmin mod beta

…đang cập nhật

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *