Ebook sách giáo trình Quản trị hệ thống Linux Tiếng Việt

Lưu trữ, sưu tầm sách, tài liệu giáo trình quản trị hệ thống Linux tiếng Việt tập 1 và tập 2

ebook-sach-quan-tri-he-thong-Linux-tap1-2

Giới thiệu chung về “Quản trị hệ thống Linux Tiếng Việt”

Ebook này sưu tầm trên mạng gồm 2 tập. Tập 1 123 trang, và tập 2 bao gồm 151 trang. Định dạng PDF. Sách được trình bày hoàn toàn bằng Tiếng Việt nên rất tiện để tham khảo. Đây là bộ sách rất đáng tham khảo về chủ đề: Quản trị hệ thống Linux. Có nguồn gốc biên soạn từ học viện Linux

Mục lục sách “Quản trị hệ thống Linux Tiếng Việt”

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 1

 • Giới thiệu
 • Cài đặt
 • Cấu hình phần cứng
 • Quản lý thiết bị
 • Hệ thống file trong Linux
 • Dòng lệnh
 • Quản lý file
 • Quản lý tiến trình
 • Xử lý văn bản
 • Cài đặt phần mềm
 • Thao tác với văn bản nâng cao
 • Sử dụng trình soạn thảo vi

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 2

 • Nhân Linux
 • Khởi động Linux
 • Cấu hình mạng
 • Mạng TCP/IP
 • Các dịch vụ mạng
 • Bash scripting
 • Bảo mật
 • Quản trị hệ thống Linux
 • Cài đặt ppp
 • In ấn

Tải 19 ebook nói về Linux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *