Cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên OpenLiteSpeed

Cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên OpenLiteSpeed 1

Hướng dẫn cách đổi tên tài khoản admin, đổi mật khẩu admin OpenLiteSpeed. Đổi pass admin OpenLiteSpeed. Cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên OpenLiteSpeed chi tiết nhất bằng 2 cách đơn giản. Có 2 cách như sau

Đổi mật khẩu admin OpenLiteSpeed bằng SSH

Khi cài OpenLiteSpeed webserver xong. Ta được cung cấp thông tin admin mặc định như sau:

Thông tin tài khoản quản trị được lưu trữ trong file admpass.sh Lưu tại vị trí: /usr/local/lsws/admin/misc/ Để thực hiện đổi mật khẩu admin, từ cửa sổ chương trình SSH ta gõ lệnh sau:

cach-doi-mat-khau-va-tai-khoan-admin-openlitespeed Tại User name: Gõ tên tài khoản mới (hoặc gõ admin nếu muốn giữ nguyên) Password, Retype password: Nhập mật khẩu mới 2 lần để xác nhận thay đổi

Đổi mật khẩu admin OpenLiteSpeed từ giao diện quản trị

Bạn truy cập vào menu WebAdmin Settings chọn General doi-password-admin-openlitespeed1 Chuyển sang tab Users doi-password-admin-openlitespeed2 Cập nhật thông tin tài khoản mới và lưu lại doi-password-admin-openlitespeed3 Done (: Hoàn thành rồi đấy Đổi pass admin OpenLiteSpeed

5/5 - (3 votes)

1 thoughts on “Cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên OpenLiteSpeed

  1. Pingback: Tổng quan về bảng điều khiển OpenLiteSpeed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *