Cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên OpenLiteSpeed

Hướng dẫn cách đổi tên tài khoản admin, đổi mật khẩu admin OpenLiteSpeed

Đổi pass admin OpenLiteSpeed. Có 2 cách như sau

Đổi mật khẩu admin OpenLiteSpeed bằng SSH

Khi cài OpenLiteSpeed webserver xong. Ta được cung cấp thông tin admin mặc định như sau:

Thông tin tài khoản quản trị được lưu trữ trong file admpass.sh

Lưu tại vị trí: /usr/local/lsws/admin/misc/

Để thực hiện đổi mật khẩu admin, từ cửa sổ chương trình SSH ta gõ lệnh sau:

cach-doi-mat-khau-va-tai-khoan-admin-openlitespeed

Tại User name: Gõ tên tài khoản mới (hoặc gõ admin nếu muốn giữ nguyên)

Password, Retype password: Nhập mật khẩu mới 2 lần để xác nhận thay đổi

Đổi mật khẩu admin OpenLiteSpeed từ giao diện quản trị

Bạn truy cập vào menu WebAdmin Settings chọn General

doi-password-admin-openlitespeed1

Chuyển sang tab Users

doi-password-admin-openlitespeed2

Cập nhật thông tin tài khoản mới và lưu lại

doi-password-admin-openlitespeed3

Done (: Hoàn thành rồi đấy

Đổi pass admin OpenLiteSpeed

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *