Hệ điều hành và cấu hình tối thiểu để cài OpenLiteSpeed

OpenLiteSpeed-Web-Server
OpenLiteSpeed có thể cài đặt trên những hệ thống nào? Yêu cầu cấu hình để cài đặt OpenLiteSpeed (OLS) ra sao. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin để các bạn nắm được:
  • Những hệ điều hành (os) mà OpenLiteSpeed hỗ trợ
  • Yêu cầu cấu hình tối thiểu để cài đặt OpenLiteSpeed

OpenLiteSpeed hỗ trợ các hệ điều hành

Linux(i386): kernel 2.4 và cao hơn, glibc-2.2 và cao hơn. OS này thường gặp khi sử dụng máy chủ Amazon Linux CentOS: 5 và cao hơn. Khuyến nghị sử dụng CentOS 6,7 bản 64bit. Nếu máy chủ của bạn có 1G Ram trở xuống nên dùng CentOS 6. Ngược lại, nếu cấu hình dư dả >1G Ram thì khuyến khích xài CentOS 7 nhé. Tất cả nên chọn bản 64bit, 32bit giờ tù lắm rồi, bắt đầu có nhiều thứ dừng hỗ trợ nền tảng 32 bit. Ubuntu: 8.04 và cao hơn. Đề nghị sử dụng Ubuntu 16, 18. Nếu máy chủ có từ dưới 1G Ram, hãy dùng Ubuntu 16, nếu hơn 1G Ram hãy xài phiên bản 18. UpForShare khuyến nghị các bạn sử dụng 2 OS này. Đặc biệt là CentOS (Quan điểm cá nhân mình khoái xài CentOS hơn Ubuntu) Debian: 4 và cao hơn Solaris(x86): SunOS 5.8 và cao hơn FreeBSD(i386): 4.5 và cao hơn MacOSX: 10.3 và cao hơn

Yêu cầu về CPU, chip xử lý

Intel: 80486 trở lên PowerPC: PowerPC G4 trở lên

Yêu cầu của OLS về Memory (RAM)

Tối thiểu 32 MB. Thật ra bây giờ đến con VPS cùi bắt nhất cũng 256 MB hoặc 512 MB ram rồi. Khuyến nghị các bạn sử dụng VPS có ram từ 1GB trở lên, kiểu như con VPS 5$/tháng của Linode, Vultr, DigitalOcean là chiến được OpenLiteSpeed rồi.

Ổ cứng tối thiểu

Ổ cứng trống tối thiểu 1GB. Cài OpenLiteSpeed trên máy chủ có ổ cứng SSD enterprise Xem thêm: Cài đặt OpenLiteSpeed chỉ với 1 click

Kết luận

Xét một cách toàn diện, OpenLiteSpeed là webserver tiêu tốn nhiều tài nguyên bộ nhớ (ram) hơn các loại webserver khác (NginX, Apache). Có thể do OLS sử dụng nhiều phương pháp lưu cache trên ram. Tuy nhiên, vấn đề còn phục thuộc vào cách cài đặt, cấu hình các thành phần hệ thống nữa. Chúng ta luôn đi tìm một phương pháp, một gói setup tối ưu nhất. Cụ thể ở đây, blog này tôi chỉ nghiên cứu để cấu hình OpenLiteSpeed tối ưu nhất cho WordPress.
5/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *