Điều chỉnh múi giờ trên Centos Server

Hướng dẫn xem, thay đổi múi giờ của máy chủ Centos (timezone centos) về múi giờ Việt Nam. Xem ngày tháng hiện tại của hệ thống bằng lệnh:

Cập nhật múi giờ về +7 theo giờ Việt Nam:

Bổ sung cách đồng bộ Network Time Protocol NTP về server Việt Nam Cài đặt […]

Read More

Link download Centos 6, 7 mới nhất

Download tải các phiên bản Centos 6, 7 mới nhất, link tải CDN tại Việt Nam cho tốc độ nhanh nhất Download Centos 7 iso CentOS-7-x86_64-DVD-1810.iso 26-Nov-2018 06:55 4.3G CentOS-7-x86_64-Everything-1810.iso 26-Nov-2018 21:28 10G CentOS-7-x86_64-LiveGNOME-1810.iso 25-Nov-2018 00:41 1.4G CentOS-7-x86_64-LiveKDE-1810.iso 25-Nov-2018 00:53 1.8G CentOS-7-x86_64-Minimal-1810.iso 26-Nov-2018 04:25 918M sha256sum.txt 01-Dec-2018 20:16 598 Download Centos 6 iso CentOS-6.10-x86_64-LiveDVD.iso 30-Jun-2018 […]

Read More