Cài đặt Microsoft SQL Server 2017 trên CentOS 7

cai-dat-microsoft-sql-server-tren-centos-7

Bài viết này nhằm hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2017 trên CentOS 7. Trước khi cài đặt và sử dụng, hãy đọc các điều khoản cấp phép theo liên kết dưới đây. Nếu bạn sử dụng nó vào mục đích thương mại hay sản xuất, nó không miễn phí, và bạn cần phải mua giấy phép. ⇒ https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017-pricing

Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2017 trên CentOS 7

Bước 1: Thêm kho lưu trữ SQL Server 2017 và cài đặt nó

Bước 2: Thiết lập cấu hình ban đầu cho SQL Server 2017

Đầu tiên, bạn chạy lệnh:

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn phiên bản SQL Server muốn sử dụng, với người dùng cá nhân, ta chỉ chọn 2 hoặc 3. Tiếp theo, đồng ý với license terms và đặt mật khẩu cho tài khoản quản trị cao nhất sa. Kiểm tra trạng thái mssql-server với lệnh:

Tiếp theo chạy 2 lệnh:

Tổng thể out sẽ có dạng sau:

Bước 3: Mở port 1433 cho SQL Server

Đó là với tường lửa sửa dụng firewalld, với iptables bạn cũng mở cổng 1433 nhé.

Bước 4: Kết nối với SQL Server

Sử dụng lệnh sqlcmd

Đồng thời nhập pass của tài khoản sa đã đặt ở bước 2 vào. Để thoát khỏi màn hình lệnh sqlcmd ta gõ exit Tham khảo một số lệnh sqlcmd đơn giản

Đến đây, bạn hoàn toàn có thể sử dụng SQL Server Management Studio để quản lý database và user SQL Server. Mặc định trên CentOS 7, các database của SQL Server sẽ được cài đặt vào vị trí đường dẫn như sau: /var/opt/mssql/data/

Thay đổi, reset mật khẩu sa

Để thay đổi mật khẩu “sa”, trước tiên hãy dừng dịch vụ SQL Server trên Linux

Đặt lại mật khẩu: /opt/mssql/bin/mssql-conf set-sa-password Lưu ý: Chỉ nên dùng A-Z, a-z, 0-9 và KHÔNG ĐƯỢC dùng ký tự đặc biệt. Khởi động lại SQL Server Service

Bật, tắt, khởi động lại, kiểm tra trạng thái MS SQL Server

Kiểm tra trạng thái:

Tắt, bật, khởi động lại dịch vụ MSSQL-SERVER:

Linux + SQL Server + PHP Laravel + NginX có phải là combo tuyệt vời

Trong các bài viết tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cách tôi attach/restore database vào SQL Server trên linux như thế nào 🙂 Còn nữa…

Nguồn: upforshare.com tổng hợp và biên soạn

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *