Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS

cai_repositories_linux
Hướng dẫn Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 6/7/8 64bit. (Các hướng dẫn trên blog upforshare chỉ sử dụng bản 64bit) EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) là một dự án repository từ Fedora team cung cấp rất nhiều gói add-on package mà chúng ta thường dùng cho các bản Linux bao gồm CentOS, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) và Scientific Linux. Tương tự như EPEL, REMI repository cũng là một repo miễn phí được sử dụng phổ biến. Repo này được tạo và duy trì bởi một người Pháp tên là Remi Collect.

Cài đặt EPEL Repo trên CentOS

Cách 1: chạy lệnh yum install epel-release Nếu cách 1 xịt thì chuyển qua cách 2 Cách 2: Đối với CentOS 6: yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm Đối với CentOS 7: yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm Thêm các tùy chọn khác tại trang chủ epel

Cài đặt REMI Repo trên CentOS

Đối với CentOS 6: rpm -Uvh https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-6.rpm Đối với CentOS 7: rpm -Uvh https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm Trang chủ remirepo

Cách kiểm tra các Repo nào đang được bật

yum repolist Hãy nhớ các cách cài đặt repo này vì đôi khi cần bổ sung một số thư viện. Ví dụ như libargon2 khi cài OpenLiteSpeed
5/5 - (2 votes)

3 thoughts on “Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS

  1. Pingback: Cài đặt Fail2ban bảo vệ VPS/Server khỏi tấn công dò mật khẩu SSH

  2. Pingback: Cài đặt OpenLiteSpeed đầy đủ nhất

  3. Pingback: Những việc cần làm sau khi khởi tạo VPS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *