Điều chỉnh múi giờ trên Centos Server

chinh-mui-gio-he-thong-centos
Hướng dẫn xem, thay đổi múi giờ của máy chủ Centos (timezone centos) về múi giờ Việt Nam. Xem ngày tháng hiện tại của hệ thống bằng lệnh: Cập nhật múi giờ về +7 theo giờ Việt Nam: Bổ sung cách đồng bộ Network Time Protocol NTP về server Việt Nam Cài đặt NTP Đồng bộ NTP server Việt Nam Đồng bộ NTP server Asia Danh sách các servers bạn tham khảo tại: NTP Pool Servers Done !  
5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *