Link download Centos 6/7/8 mới nhất

CentOS
Link download Centos 6/7/8 mới nhất. Link tải Centos 6/7/8 CDN tại Việt Nam cho tốc độ maxspeed nhanh nhất.

Link download Centos server Việt Nam

Cập nhật link tải CentOS 8 tháng 10/2019 link-download-centos-6-7-8-moi-nhat

Download CentOS 8 iso

CentOS-8-x86_64-1905-dvd1.iso   (nhanhoa.com) CentOS-8-x86_64-1905-dvd1.iso   (viettel idc hcm) CentOS-8-x86_64-1905-dvd1.iso   (vhost.vn)

Download CentOS 7 iso

CentOS-7-x86_64-DVD-1810.iso 26-Nov-2018 06:55 4.3G CentOS-7-x86_64-Everything-1810.iso 26-Nov-2018 21:28 10G CentOS-7-x86_64-LiveGNOME-1810.iso 25-Nov-2018 00:41 1.4G CentOS-7-x86_64-LiveKDE-1810.iso 25-Nov-2018 00:53 1.8G CentOS-7-x86_64-Minimal-1810.iso 26-Nov-2018 04:25 918M sha256sum.txt 01-Dec-2018 20:16 598

Download CentOS 6 iso

CentOS-6.10-x86_64-LiveDVD.iso 30-Jun-2018 13:52 1.9G CentOS-6.10-x86_64-minimal.iso 29-Jun-2018 23:42 406M

Download CentOS minimal

CentOS 6 minimal CentOS 7 minimal Tùy theo nhu cầu mà các bạn chọn phiên bản phù hợp bên trên. Hoặc tham khảo dịch vụ cài đặt, vận hành, bảo trì và chăm sóc máy chủ toàn diện của chúng tôi.
5/5 - (2 votes)

1 thoughts on “Link download Centos 6/7/8 mới nhất

  1. Pingback: Hướng dẫn tạo VPS CentOS 8 ở Vultr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *