Đã có LiteSpeed Cache Laravel

Đã có LiteSpeed Cache Laravel 1

LiteSpeed ​​Cache Laravel

Triển khai bộ nhớ đệm và thanh lọc chính xác trong các dự án Laravel được phát triển tùy chỉnh của bạn. Gói Cache LiteSpeed ​​cho Laravel là mã nguồn mở và miễn phí. Nó cung cấp một hệ thống quản lý bộ đệm dựa trên thẻ tinh vi có thể được sử dụng với mô-đun bộ đệm tích hợp của LiteSpeed ​​Web Server để xử lý bộ đệm công khai và riêng tư cho các trang web của bạn. Với gói LSCache, bạn có thể cung cấp hiệu suất tốt hơn và trải nghiệm người dùng vượt trội.litespeed-cache-for-laravel

Tính năng LSCache

Gói LSCache, khi được kết hợp với LiteSpeed ​​Web Server, mang đến cho các trang web Laravel tùy chỉnh của bạn một số lợi thế. Bạn nhận được bộ đệm toàn trang cấp máy chủ, chính xác cho cả nội dung công khai và riêng tư, đôi khi xuất hiện cùng nhau trên một trang, nhờ ESI. Bạn nhận được một hệ thống lưu trữ và bộ nhớ đệm dựa trên thẻ tinh vi, khả năng thiết lập hết hạn bộ nhớ cache ngắn hoặc miễn là bạn cần và lưu vào bộ đệm cho các tuyến và nhóm tuyến. Các hàm trợ giúp được tìm thấy trong gói LiteSpeed ​​Cache giúp bạn dễ dàng thực hiện tất cả những điều này (và hơn thế nữa). LiteSpeed Cache Laravel, Laravel cũng đã có cache xịn xò rồi
5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *