WordOps Stable Release v3.9.5

WordOps sau một khoảng thời gian beta thì vào ngày 02/05/2019. Phiên bản chính thức WordOps Stable Release (v3.9.5) đã được phát hành. Hãy update lên ngay thôi :))

WordOps Stable Release có gì

  • Sử dụng Nginx mới (v1.16.0) có hỗ trợ Brolti
  • Tích hợp bảng điều khiển WordOps với giám sát Netdata
  • Hỗ trợ SSL Let’s Encrypt với acme.sh
  • Hỗ trợ cho Ubuntu 19.04 & Raspbian 9
  • Di chuyển dễ dàng từ EasyEngine v3

Combo của tốc độ

VPS Vultr + WordOps + WordPress = Speed Up

Cùng với: NGINX + HTTP / 2 + HHVM/PHP7 + MARIADB + REDIS CACHE

Chắc chắn sẽ làm bệ đỡ cho site của bạn load vun vút. Nhận xét chung thì WordOps cùng với Webinoly đều là bản chỉnh sửa và tối ưu ra từ EasyEngine. Đặc điểm dễ sử dụng, cấu hình đơn giản, câu lệnh điều khiển của WordOps theo tôi đánh giá là trong sáng nhất.

CentminMod cũng là một script cài đặt LEMP tối ưu rất đáng cho bạn tham khảo. Tất cả script được nhắc đến trong bài đều sử dụng Nginx làm web server. Hi vọng đây sẽ là động lực để nginx phát triển cạnh tranh với OpenLiteSpeed và chúng ta hãy chờ xem.

Những script install này được cộng đồng WordPress thế giới họ sử dụng rất nhiều. Do đó bạn cứ yên tâm về chất lượng và test chọn bản ưa thích mà dùng.

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *