Cài đặt OpenLiteSpeed đầy đủ nhất

cai-dat-openlitespeed-repo

Trong bài viết trước đây. Tôi có hướng dân các bạn Cài OpenLiteSpeed chỉ với 1 click. Tuy nhiên, chỉ đáp ứng nhu cầu nhanh thôi thì chưa đủ. Bài này sẽ trình bày các bước cài thủ công OpenLiteSpeed trên máy chủ CentOS.

Cài đặt OpenLiteSpeed bằng LiteSpeed Repo

Truy cập: http://rpms.litespeedtech.com/centos/ để lấy bản repo mới nhất (Copy link)

Cai-OpenLiteSpeed-bang-LiteSpeed-Repo

Lấy repo (ví dụ CentOS 6)

Cài đặt OLS

yum install openlitespeed

Xong bước cài OLS web server. Tiền hành cài LSPHP và MariaDB

Trước khi cài lsphp, bạn hãy cài RemiRepo cho máy chủ

Cài đặt bổ sung thư viện libargon2

yum --enablerepo=remi install libargon2

Cài đặt lsphp

Thay 72 bằng 73 nếu muốn cài php 7.3

Extension PHP tối ưu nhất cho WordPress

Với lsphp của LiteSpeed

Tạo shortcut cho lsphp

Mặc định lsphp được cài vào: /usr/local/lsws/lsphp72/bin/lsphp

Nhưng OLS lại gọi php để chạy ở: /usr/local/lsws/fcgi-bin/

Nên ta phải tạo đường tắt (shortcut) cho lsphp như sau:

Để hoàn thành Web server OLS ta tiến hành bước cuối cùng là cài CSDL

Cài đặt MariaDB

Tạo file MariaDB.repo với CentOS 6

echo '[mariadb] name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1' > /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Tạo file MariaDB.repo với CentOS 7

echo '[mariadb] name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1' > /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Chạy lần lượt các lệnh

yum clean all
yum update
yum install MariaDB-server MariaDB-client -y
service mysql start
chkconfig mysql on
mysql_secure_installation
Enter, đặt pass root cho mariadb, yyy
Khởi động lại Mariadb
service mysql restart

Tạo database bằng dòng lệnh

mysql -u root -p
Nhập pass rồi tạo user và data

CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER wordpress_user@localhost;
SET PASSWORD FOR wordpress_user@localhost= PASSWORD("123456");
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress. * TO wordpress_user@localhost IDENTIFIED BY "123456";
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Bổ sung: Xem tất cả, liệt kê các database hiện có trong mysql

Show databases;
exit;

Về cơ bản như thế là hoàn thành việc cài đặt openlitespeed web server rồi.

Một số câu lệnh điều khiển OpenLiteSpeed

Khởi động OpenLiteSpeed: /usr/local/lsws/bin/lswsctrl start

Tắt OpenLiteSpeed: /usr/local/lsws/bin/lswsctrl stop

Khởi động lại OpenLiteSpeed (zero downtime): /usr/local/lsws/bin/lswsctrl restart

Xem toàn bộ các lệnh OpenLiteSpeed: /usr/local/lsws/bin/lswsctrl help

Kiểm tra OpenLiteSpeed version: /usr/local/lsws/bin/lshttpd -v

OpenLiteSpeed là phiên bản mã nguồn mở của LiteSpeed Web Server Enterprise.

Cả hai phiên bản web server này đều được phát triển và duy trì tích cực bởi cùng một đội ngũ. Đồng thời được giữ theo cùng một tiêu chuẩn mã hóa chất lượng cao.

OpenLiteSpeed chứa tất cả các tính năng cần thiết được tìm thấy trong LiteSpeed Enterprise. Thể hiện cam kết của nhà phát triển để hỗ trợ cộng đồng Nguồn mở.

ols-wp-cache

Xem hiệu suất tối đa bạn có thể nhận được từ phần cứng hiện tại của mình, chỉ bằng cách chuyển sang OpenLiteSpeed!
Chúng tôi so sánh OpenLiteSpeed với các máy chủ web khác trong một loạt các điểm chuẩn được thiết kế để đo thời gian phản hồi của máy chủ, thời gian giao tiếp với PHP, tăng tốc WordPress và hơn thế nữa. Chúc vui vẻ

4 thoughts on “Cài đặt OpenLiteSpeed đầy đủ nhất

 1. huấn says:

  sao em không cài đc php 5.6 và ko enable repo remi đc anh nhỉ, nó báo lỗi “Unable to find a match” anh ạ.

  • LiteSpeed Beginer says:

   Bạn cần chuẩn bị VPS trước khi cài đặt theo các bước trong bài này đã nhé: https://upforshare.com/nhung-viec-can-lam-sau-khi-khoi-tao-vps/

   Nếu vẫn không được gửi VPS mình cài giúp cho 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *