Cài đặt OpenLiteSpeed đầy đủ nhất

cai-dat-openlitespeed-repo
Trong bài viết trước đây. Tôi có hướng dân các bạn Cài OpenLiteSpeed chỉ với 1 click. Tuy nhiên, chỉ đáp ứng nhu cầu nhanh thôi thì chưa đủ. Bài này sẽ trình bày các bước cài thủ công OpenLiteSpeed trên máy chủ CentOS.

Cài đặt OpenLiteSpeed bằng LiteSpeed Repo

Truy cập: http://rpms.litespeedtech.com/centos/ để lấy bản repo mới nhất (Copy link) Cai-OpenLiteSpeed-bang-LiteSpeed-Repo

Lấy repo (ví dụ CentOS 6)

Cài đặt OLS

yum install openlitespeed Xong bước cài OLS web server. Tiền hành cài LSPHP và MariaDB Trước khi cài lsphp, bạn hãy cài RemiRepo cho máy chủ

Cài đặt bổ sung thư viện libargon2

yum --enablerepo=remi install libargon2

Cài đặt lsphp

Thay 72 bằng 73 nếu muốn cài php 7.3

Extension PHP tối ưu nhất cho WordPress

Với lsphp của LiteSpeed

Tạo shortcut cho lsphp

Mặc định lsphp được cài vào: /usr/local/lsws/lsphp72/bin/lsphp Nhưng OLS lại gọi php để chạy ở: /usr/local/lsws/fcgi-bin/ Nên ta phải tạo đường tắt (shortcut) cho lsphp như sau: Để hoàn thành Web server OLS ta tiến hành bước cuối cùng là cài CSDL

Cài đặt MariaDB

Tạo file MariaDB.repo với CentOS 6 echo '[mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos6-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1' > /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo Tạo file MariaDB.repo với CentOS 7 echo '[mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1' > /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo Chạy lần lượt các lệnh yum clean all yum update yum install MariaDB-server MariaDB-client -y service mysql start chkconfig mysql on mysql_secure_installation Enter, đặt pass root cho mariadb, yyy Khởi động lại Mariadb service mysql restart

Tạo database bằng dòng lệnh

mysql -u root -p Nhập pass rồi tạo user và data CREATE DATABASE wordpress; CREATE USER wordpress_user@localhost; SET PASSWORD FOR wordpress_user@localhost= PASSWORD("123456"); GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress. * TO wordpress_user@localhost IDENTIFIED BY "123456"; FLUSH PRIVILEGES; exit; Bổ sung: Xem tất cả, liệt kê các database hiện có trong mysql Show databases; exit; Về cơ bản như thế là hoàn thành việc cài đặt openlitespeed web server rồi.

Một số câu lệnh điều khiển OpenLiteSpeed

Khởi động OpenLiteSpeed: /usr/local/lsws/bin/lswsctrl start Tắt OpenLiteSpeed: /usr/local/lsws/bin/lswsctrl stop Khởi động lại OpenLiteSpeed (zero downtime): /usr/local/lsws/bin/lswsctrl restart Xem toàn bộ các lệnh OpenLiteSpeed: /usr/local/lsws/bin/lswsctrl help Kiểm tra OpenLiteSpeed version: /usr/local/lsws/bin/lshttpd -v OpenLiteSpeed là phiên bản mã nguồn mở của LiteSpeed Web Server Enterprise. Cả hai phiên bản web server này đều được phát triển và duy trì tích cực bởi cùng một đội ngũ. Đồng thời được giữ theo cùng một tiêu chuẩn mã hóa chất lượng cao. OpenLiteSpeed chứa tất cả các tính năng cần thiết được tìm thấy trong LiteSpeed Enterprise. Thể hiện cam kết của nhà phát triển để hỗ trợ cộng đồng Nguồn mở. ols-wp-cache Xem hiệu suất tối đa bạn có thể nhận được từ phần cứng hiện tại của mình, chỉ bằng cách chuyển sang OpenLiteSpeed! Chúng tôi so sánh OpenLiteSpeed với các máy chủ web khác trong một loạt các điểm chuẩn được thiết kế để đo thời gian phản hồi của máy chủ, thời gian giao tiếp với PHP, tăng tốc WordPress và hơn thế nữa. Chúc vui vẻ
5/5 - (3 votes)

7 thoughts on “Cài đặt OpenLiteSpeed đầy đủ nhất

  1. huấn says:

    sao em không cài đc php 5.6 và ko enable repo remi đc anh nhỉ, nó báo lỗi “Unable to find a match” anh ạ.

  2. Pingback: Những lệnh MySQL quan trọng cần nhớ

  3. Pingback: Cấu hình để chạy nhiều phiên bản PHP trên OpenLiteSpeed

  4. Pingback: Cài đặt Laravel trên OpenLiteSpeed chuẩn nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *