Những câu lệnh cơ bản trong WordOps

wordops
Trong bài viết trước. Tôi đã giới thiệu với các bạn về WordOps. Một script quản trị VPS tương tự như EasyEngine hay Webinoly. WordOps web server chỉ chạy trên Ubuntu và Debian. Trong bài viết này. Chúng ta cùng nghiên cứu một số câu lệnh cơ bản trong WordOps.

Vị trí lưu các file cấu hình của WordOps

Thành phần Vị trí/ đường dẫn
Thư mục gốc website /var/www/site.tld/htdocs
wp-config.php /var/www/site.tld/wp-config.php
Nginx conf /var/www/site.tld/conf/nginx/
Site access/error logs /var/www/site.tld/logs

Cách thêm website trong WordOps

Lưu ý: site.ltd chính là tên miền site của bạn

Thêm site HTML cơ bản

wo site create site.tld --html

Thêm site thuần php đơn giản

wo site create site.tld --php

Thêm site php và MySQL

wo site create site.tld --mysql

Thêm site wordpress đơn giản

wo site create site.tld --wp

Thêm site wordpress với tuỳ chọn Nginx fastcgi_cache

wo site create site.tld --wpfc

Thêm site wordpress với tuỳ chọn Redis cache

wo site create site.tld --wpredis

Thêm site php với tuỳ chọn php 7.3 và MySQL

wo site create site.tld --mysql --php73

Thêm site wordpress với tuỳ chọn php 7.3 và ssl Let’s Encrypt

wo site create site.tld --wp ---php73 --letsencrypt

Một số lệnh quản trị WordOps

quan-tri-wordops Và còn nhiều tuỳ chọn khác, các bạn tham khảo tại đây WordOps – 1 script quản lý VPS tách từ EasyEngine. WordOps là một bản fork của EasyEngine và nó hoạt động với hiệu suất rất tuyệt vời. Hỗ trợ các phiên bản php, nginx mới nhất. Có hỗ trợ ngx_brotli, Webp. PHP-FPM cũng được tối ưu hoá trong WordOps
5/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *