Giới thiệu WordOps và hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu WordOps và hướng dẫn sử dụng 1
Một bộ công cụ thiết yếu giúp dễ dàng quản trị máy chủ và trang web WordPress. Đây chính là những gì chúng ta cần biết về WordOps

Tổng quan về WordOps

 • Dễ dàng cài đặt: Trình cài đặt tự động một bước và di chuyển dễ dàng từ EasyEngine v3
 • Triển khai nhanh: Cài đặt WordPress, Nginx, PHP, MySQL & Redis nhanh và tự động
 • Cập nhật: Nginx 1.14.2 với sự hỗ trợ của Brotli (thay thế gzip), PHP 7.2 & 7.3, MariaDB 10.3 & Redis 5.0
 • Bảo mật: Bảo mật WordPress cứng với các chỉ thị vị trí Nginx nghiêm ngặt
 • Mạnh mẽ: Cấu hình Nginx được tối ưu hóa với nhiều bộ đệm hỗ trợ, phụ trợ
 • SSL: Hãy mã hóa chứng chỉ SSL được xử lý bởi acme.sh
 • Hiện đại: SSL / TLS được bảo mật với ciphers_suite mạnh mẽ, giao thức TLS hiện đại và hỗ trợ HSTS
 • Giám sát: Lưu lượng vin Nghost trực tiếp với ngx_vts_module và giám sát máy chủ với Netdata

Cài đặt WordOps

Hệ điều hành hỗ trợ WordOps
 • Ubuntu 16.04 LTS hoặc 18.04 LTS
 • Debian 8 (jessie) hoặc 9 (stretch)
Các port cần thiết cho WordOps
 • 22 port mặc định của SSH
 • 80 port mặc định của HTTP
 • 443 port mặc định của HTTPS
 • 22222 port để quản trị admin cho WordOps
 • 1137  port tới GPG Key Server
Bắt đầu cái đặt, bước 1: wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo WordOps sẽ hỏi bạn email, điền email vào để tiếp tục Bước 2: Kích hoạt tính năng bash_completion source /etc/bash_completion.d/wo_auto.rc Bước 3: Cài đặt các stacks cho WordOps wo stack install

Thêm site WordPress trên WordOps

wo site create domaincuaban.com --wp --php73 --letsencrypt Xem thêm nhiều tùy chọn khác tại đây huong-dan-su-dung-WordOps-Tieng-Viet

WordOps đơn giản hóa việc quản trị VPS

Tương tự như EasyEngine, hay Webinoly, Centminmod. WordOps là một stack tự động cài đặt và cấu hình LEMP web server cho chúng ta chạy các site thuần php, wp, html… một cách đơn giản và hiệu quả nhất.
5/5 - (4 votes)

2 thoughts on “Giới thiệu WordOps và hướng dẫn sử dụng

 1. Pingback: Những câu lệnh cơ bản trong WordOps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *