Hướng dẫn sử dụng Webinoly

Webinoly Optimized LEMP Web Server

Webinoly là một LEMP web server được tối ưu chạy trên hệ điều hành Ubuntu, script cài đặt dễ dàng, tự động.

Yêu cầu: Chỉ chạy trên Ubuntu 16.04 và 18.04

Tính năng Webinoly

 • Chứng chỉ SSL miễn phí cho các trang web của bạn với LetsEncrypt.
 • HTTP/2 tăng đáng kể tốc độ phục vụ nội dung của bạn.
 • PHP v7.3 và hỗ trợ cho các phiên bản trước nếu cần (7.2, 7.1, 7.0 và 5.6).
 • FastCgi Cache và Redis Object Cache cho các trang web WordPress của bạn.
 • Nhận điểm A+ trong bài kiểm tra Qualys (SSL Labs).
 • Tự động tối ưu hóa máy chủ của bạn để tận dụng tối đa các tài nguyên có sẵn.

Cài đặt Webinoly

Trước khi bắt đầu cài đặt webinoly hãy chuẩn bị VPS/Server

wget -qO weby qrok.es/wy && sudo bash weby 3

Vì chỉ có mình bạn sử dụng VPS/Server nên tính năng HttpAuth là không cần thiết, bạn nên tắt nó đi cho đỡ phiền phức: httpauth -wp-admin-off

Xem thêm nhiều lựa chọn quản lý site tại webinoly documentation
sudo site example.com -html
sudo site example.com -wp=default -cache=on
sudo site example.com -cache=off
sudo site example.com -parked=domain.com
sudo site example.com -proxy=[localhost:8082]
sudo site example.com -off
sudo site example.com -ssl=on
sudo site example.com -ssl=on -root=domain.com
sudo site -list
sudo site -delete-all

Quản trị VPS/Server dễ dàng với Webinoly

Webinoly Changelog

Chi tiết xem tại đây

Webinoly v1.8.1 release ngày 23/06/2019

Webinoly v1.8.0 release ngày 01/05/2019

Cập nhật tính năng mới

 • Hỗ trợ SMTP với Postfix.
 • Hỗ trợ các tùy chỉnh SSL (cài chứng chỉ SSL trả phí của riêng bạn).
 • Lệnh thêm một trang web vào chứng chỉ wildcard SSL hiện có.
 • Lệnh gia hạn và đổi mới các chứng nhận SSL. (Cái này hay nha)
 • Lệnh thay đổi mật khẩu root / admin của MySQL.
 • Danh sách trang web hiện có tùy chọn RAW để xóa định dạng và lọc danh sách trang web, hiện đã bao gồm các trang web bị vô hiệu hóa.
 • Tùy chọn danh sách cho httpauth-whitelist và blockip, cũng hỗ trợ RAW.
 • Hỗ trợ RAW cho danh sách người dùng dbpass và httpauth.
 • Hỗ trợ thu hồi tùy chọn trong các lệnh SSL.

Cải tiến chức năng

 • Không sử dung PHP 5.6 và 7.0 nữa.
 • API nội bộ được mở rộng cho tất cả các lệnh.
 • Mật khẩu được tạo tự động của MySQL đã thay đổi từ 8 thành 16 ký tự.
 • Khi tạo một trang WP trong chế độ mặc định, đã có hỗ trợ tự động tạo mật khẩu ngẫu nhiên.

Sửa lỗi

Sửa một số lỗi liên quan đến Tools-Port, RAM và SWAP

 

LiteSpeed Beginer là một kẻ gà mờ công nghệ, nhưng lại cuồng hiệu năng và tốc độ của máy chủ LiteSpeed. Thích tìm hiểu, trải nghiệm, chia sẻ những công nghệ web server tiên tiến nhất

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Webinoly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *