Hướng dẫn sử dụng Webinoly

Hướng dẫn sử dụng Webinoly 1

Webinoly Optimized LEMP Web Server

Webinoly là một LEMP web server được tối ưu chạy trên hệ điều hành Ubuntu, script cài đặt dễ dàng, tự động. Yêu cầu: Chỉ chạy trên Ubuntu 16.04 và 18.04

Tính năng Webinoly

 • Chứng chỉ SSL miễn phí cho các trang web của bạn với LetsEncrypt.
 • HTTP/2 tăng đáng kể tốc độ phục vụ nội dung của bạn.
 • PHP v7.3 và hỗ trợ cho các phiên bản trước nếu cần (7.2, 7.1, 7.0 và 5.6).
 • FastCgi Cache và Redis Object Cache cho các trang web WordPress của bạn.
 • Nhận điểm A+ trong bài kiểm tra Qualys (SSL Labs).
 • Tự động tối ưu hóa máy chủ của bạn để tận dụng tối đa các tài nguyên có sẵn.

Cài đặt Webinoly

Trước khi bắt đầu cài đặt webinoly hãy chuẩn bị VPS/Server wget -qO weby qrok.es/wy && sudo bash weby 3 Vì chỉ có mình bạn sử dụng VPS/Server nên tính năng HttpAuth là không cần thiết, bạn nên tắt nó đi cho đỡ phiền phức: httpauth -wp-admin-off Xem thêm nhiều lựa chọn quản lý site tại webinoly documentation sudo site example.com -html sudo site example.com -wp=default -cache=on sudo site example.com -cache=off sudo site example.com -parked=domain.com sudo site example.com -proxy=[localhost:8082] sudo site example.com -off sudo site example.com -ssl=on sudo site example.com -ssl=on -root=domain.com sudo site -list sudo site -delete-all Quản trị VPS/Server dễ dàng với Webinoly

Webinoly Changelog

Chi tiết xem tại đây Webinoly v1.8.1 release ngày 23/06/2019 Webinoly v1.8.0 release ngày 01/05/2019

Cập nhật tính năng mới

 • Hỗ trợ SMTP với Postfix.
 • Hỗ trợ các tùy chỉnh SSL (cài chứng chỉ SSL trả phí của riêng bạn).
 • Lệnh thêm một trang web vào chứng chỉ wildcard SSL hiện có.
 • Lệnh gia hạn và đổi mới các chứng nhận SSL. (Cái này hay nha)
 • Lệnh thay đổi mật khẩu root / admin của MySQL.
 • Danh sách trang web hiện có tùy chọn RAW để xóa định dạng và lọc danh sách trang web, hiện đã bao gồm các trang web bị vô hiệu hóa.
 • Tùy chọn danh sách cho httpauth-whitelist và blockip, cũng hỗ trợ RAW.
 • Hỗ trợ RAW cho danh sách người dùng dbpass và httpauth.
 • Hỗ trợ thu hồi tùy chọn trong các lệnh SSL.

Cải tiến chức năng

 • Không sử dung PHP 5.6 và 7.0 nữa.
 • API nội bộ được mở rộng cho tất cả các lệnh.
 • Mật khẩu được tạo tự động của MySQL đã thay đổi từ 8 thành 16 ký tự.
 • Khi tạo một trang WP trong chế độ mặc định, đã có hỗ trợ tự động tạo mật khẩu ngẫu nhiên.

Sửa lỗi

Sửa một số lỗi liên quan đến Tools-Port, RAM và SWAP  
5/5 - (3 votes)

3 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Webinoly

 1. Phan says:

  Webinoly có tốt hơn SlickStack không? bởi vì tôi thấy rằng MU plugins được bao gồm trong SlickStack.

 2. Pingback: WordOps Stable Release v3.9.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *