1-click-install-openlitespeed

1-Click Install OpenLiteSpeed

Hướng dẫn cách cài đặt 1-Click Install OpenLiteSpeed cho máy chủ và vps nhanh, tiện lợi nhất. Cài đặt OpenLiteSpeed, lsphp, MySQL database, WordPress, LSCache và LiteSpeed Cache plugin chỉ với 1 dòng lệnh duy nhất. (Tất nhiên là sau khi đã update hệ điều hành và lựa chọn được cấu hình cài đặt ưa […]

Read More
Change Pass Admin openlitespeed

Cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên OpenLiteSpeed

Hướng dẫn cách đổi tên tài khoản admin, đổi mật khẩu admin OpenLiteSpeed Đổi pass admin OpenLiteSpeed. Có 2 cách như sau Đổi mật khẩu admin OpenLiteSpeed bằng SSH Khi cài OpenLiteSpeed webserver xong. Ta được cung cấp thông tin admin mặc định như sau:

Thông tin tài khoản quản trị được lưu trữ trong […]

Read More