Giới thiệu hệ điều hành Linux

Giới thiệu hệ điều hành Linux 2

Lịch sử Linux Hệ điều hành Linux là hệ điều hành mô phỏng Unix, được xây dựng trên phần nhân (kernel) và các gói phần mềm mã nguồn mở. Linux được công bố dưới bản quyền của GPL (General Public Licence). Unix ra đời giữa những năm 1960, ban đầu được phát triển bởi AT&T, […]

Ebook sách giáo trình Quản trị hệ thống Linux Tiếng Việt

Ebook sách giáo trình Quản trị hệ thống Linux Tiếng Việt 3

Lưu trữ, sưu tầm sách, tài liệu giáo trình quản trị hệ thống Linux tiếng Việt tập 1 và tập 2 Giới thiệu chung về “Quản trị hệ thống Linux Tiếng Việt” Ebook này sưu tầm trên mạng gồm 2 tập. Tập 1 123 trang, và tập 2 bao gồm 151 trang. Định dạng PDF. […]

Cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên OpenLiteSpeed

Cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên OpenLiteSpeed 4

Hướng dẫn cách đổi tên tài khoản admin, đổi mật khẩu admin OpenLiteSpeed. Đổi pass admin OpenLiteSpeed. Cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên OpenLiteSpeed chi tiết nhất bằng 2 cách đơn giản. Có 2 cách như sau Đổi mật khẩu admin OpenLiteSpeed bằng SSH Khi cài OpenLiteSpeed webserver xong. Ta được cung cấp […]